Wpływ podatku na cenę brutto paliw kopalnych

     Trzeba uczciwie powiedzieć, że tak samo jak pensja minimalna i ZUS ma jakiś tam wpływ na cenę hamburgera tak samo CAT będzie miał wpływ na cenę brutto benzyny na stacji, gazu ziemnego itp. Chciałbym jednak zaznaczyć, że podstawowy celem CAT jest obniżenie globalnego popytu na paliwa kopane co w efekcie powinno doprowadzić do obniżki cen netto paliw.

     Powinno to ograniczyć negatywne skutki wprowadzenia CAT dla gospodarki i dla naszych kieszeni.

Skomentuj artykuł