Prawda o globalnym ociepleniu

Wpływ człowieka na klimat nie ulega już żadnej dyskusji. Nasze emisje dwutlenku węgla doprowadziły do wzrostu stężenia tego gazu w atmosferze. Ponieważ CO2 jest gazem cieplarnianym to wzrost jego stężenia po prostu musi doprowadzić do wzrostu temperatury. Jedyne pytania, nad którymi obecnie głowią się naukowcy, to jakie będzie stężenie CO2 w przyszłości i jaka wtedy będzie temperatura.

Teraz parę faktów o globalnym ociepleniu. Po pierwsze, stężenie CO2 w atmosferze cały czas rośnie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Keelinga

 

Dane pokazują systematyczny wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze od około 315 cząsteczek na milion objętościowo (ppmv) w 1958 do ponad 400 ppmv w 2017. Czyli o 21 % w ciągu 59 lat.

Po drugie, stężenie CO2 w powietrzu jest najwyższe od 800 000 lat. Nigdy nie zdarzyło się żeby w ciągu dwóch stuleci poziom CO2 wzrósł z 284 (ppmv) do 400 (ppmv) (części na milion).


https://www.co2.earth/co2-ice-core-data

Osoby, które kwestionują wpływ człowieka na stężenie CO2 w powietrzu, muszą nie tylko znaleźć jakieś naturalne źródło wzrostu CO2, ale także wykazać gdzie anihiluje się emitowany przez nas dwutlenek węgla.

Po trzecie, temperatury cały czas rosną. Pamiętam czasy kiedy w styczniu, lutym i marcu zawsze był śnieg. Osoby , które kwestionują wpływ wzrostu stężenia CO2 na temperaturę globalną, muszą nie tylko znaleźć jakieś inny powód wzrostu temperatury, ale także stworzyć alternatywną fizykę, w której wzrost stężenia gazów cieplarnianych nie prowadzi do wzrostu temperatury.

Teoria, że to słońce odpowiada za ocieplenie klimatu, została już dawno obalona za pomocą obserwacji satelitarnych, z których wynika niezbicie, że słońce grzeje troszeczkę słabiej niż w latach 80 i 90.

 

Pierwszym fizykiem, który przewidział globalne ocieplenie był laureat Nagrody Nobla Svante Arrhenius.

https://pogoda.wp.pl/gid,17274201,kat,1035571,title,Globalne-ocieplenie-odkryto-ponad-sto-lat-temu,galeria.html

Czas pokazał, że miał rację.

 

Autor Piotr Bartyś

Skomentuj artykuł