Aktywność społeczna na rzecz ratowania klimatu

     W ostatnich latach wzrasta w społeczeństwie wiedza na temat zagrożeń, jakie niesie globalne ocieplenie. Ten fakt napawa optymizmem, ale trzeba pamiętać, że w obecnym stanie prawnym zwykły człowiek ma bardzo niewielkie możliwości na podjęcie realnych działań mających wpływ na redukcję. Realne działania prowadzi bardzo elitarne grono polityków, działaczy ekologicznych, brokerów praw do emisji CO2 oraz producentów turbin wiatrowych. Zwykły człowiek może najwyżej zagłosować na Hillary Clinton lub pójść na manifestacje i sobie pokrzyczeć.

 

    Po wprowadzeniu CAT sytuacja się zmieni. Ponieważ wszyscy emiterzy CO2 (łącznie posiadaczami samochodów osobowych) będą mieli możliwość wzięcia udziału w realnych działaniach na rzecz dekarbonizacji naszej gospodarki. Tym bardziej realnych, że związanych z realnymi materialnymi korzyściami dla uczestników. Zaangażowanie w akcję wielu zwykłych ludzi pozwoli na zmianę politycznego układu sił na świecie i pozwoli na podjecie szybkich i efektywnych działań na rzecz redukcji emisji.

Skomentuj artykuł